?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
газорелигиозное
mask
spectat
в продолжение qaz vur, qazan doldur

ilia-pasha

...Görüşdə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən din idarələrinin bir illik pulsuz qaz ilə təmin edilməsi haqqında memorandum imzalanıb.

ГНКАР обязалась в течение года снабжать религиозные учреждения Грузии газом бесплатно.

  • 1
и детские сады тоже

жто уже лучше. намного.

Благотворительность ГНКАР

User iv_g referenced to your post from Благотворительность ГНКАР saying: [...] учреждения Грузии газом бесплатно и детские сады тоже http://spectat.livejournal.com/369844.html [...]

  • 1